QUERO SER SOCIO

Poden ser socios numerarios de CAPACES os pais/nais ou tutores legais de persoas co Trastorno do Espectro Autista, e de persoas con Trastornos da Comunicación, aqui incluimos os trastornos especificos do desenvolvemente da linguaxe oral( TEL, afasia, disfasia ...) e os trastornos inespecificos da  linguaxe e a comunicación( por ex ,mutismo...), e as persoas adultas que teñan Trastorno do Espectro Autista, teñan ou non diagnostico definitivo ou só a sospeita de que o poidan ter xa que nós nos encargariamos de facer a  súa valoracion, orientación e diagnóstico, e tamén evaluación psicopedagóxica a través dos nosos colaboradores.


Para ser socio numerario só tes que cubrir e enviarnos o seguinte  FORMULARIO SOCIO NUMERARIO A cuota de socio é de 70 euros anuais que se cargará no mes de xullo para os asociados no primero semestre do ano, ou en xaneiro para os asociados no segundo semestre.

Tamén podedes ser socios colaboradores, ainda que non sexades pais, nais ou titores de persoas con TEA ou con TC, podedes colaborar con nós nas nosas actividades de duas formas económicamente ou con horas de apoio nas nosas actividades de ocio, no caso de que a colaboración sexa igual que a dun socio numerario(70 euros ó ano) ou as horas  superen un minimo de duas horas ó mes, teredes os mesmos descontos e tarifas nos cursos que os socios numerarios.
Os recibos anuais pasamolos no mes de Xullo para os que vos fagades socios entre xaneiro e xuño, e en Xaneiro para os que vos fagades socios entre xullo e decembro.


Se queres ser socio colaborador só tes que cubrir o formulario que hai a continuación FORMULARIO SOCIO COLABORADOR

Tamén aceptamos donativos ou axudas puntuais, ó noso número de conta esta na Caixa Rural Galega ES71 3070 0031 4461 6571 5621
Comentarios