CURSO SOBRE INTRODUCCIÓN Ó PROGRAMA TEACCHO PROXIMO 9 DE MAIO TEMOS O GUSTO DE VOLVER A TER CON NÓS A MARLENE HORNA, IMPARTIRÁ ESTE CURSO DE 8 HORAS DE DURACION NA AULA DE USOS MÚLTIPLES DO COLEXIO FINGOI DE LUGO.


Programa do curso:

1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTO DO PROGRAMA TEACCH. A visión das persoas con TEA por parte do programa TEACCH. Técnicas educativas tradicionais vs. técnicas educativas TEACCH.
2.A IMPORTANCIA DA ENSINANZA ESTRUCTURADA COMO BASE PARA OS PROGRAMAS EDUCATIVOS.
3. A ESTRUCTURACIÓN FÍSICA:facendo que todo teña sentido.
4. OS HORARIOS VISUAIS: ¿qué está pasando?, ¿qué toca agora?, ¿cándo vai a chegar o que quero?, traballando a flexibilidade.
5. OS SISTEMAS DE TRABALLO: cómo organizarse, aprendo a traballar só.
6. INFORMACIÓN VISUAL: entendendo o que teño que facer, cánto me falta para rematar.
7. RECURSOS TEACCH. Task Galore, Guía do Currículo Preescolar, Cuestionarios de evaliación, etc.
8. CASOS PRÁCTICOS.
O enfoque do curso será eminentemente práctico. As explicacións de cada apartado basaranse en casos reais e se fará fincapé nos diferentes problemas que poidan aparecer en cada un dos apartados e cómo resolvelos.
Na parte final os participantes reuniránse en grupos para discutir e resolver diversos casos prácticos sobre o explicado previamente e se presentarán os resultados ó grupo xeral.

PARA ANOTAROS SÓ TEDES QUE CUBRIR O SEGUINTE FORMULARIO.

HORARIO: 10:00 A 14:00 e de 16:00 a 20:00

PRECIO : 60 EUROS para no socios, GRATIS para socios de CAPACES LUGO.
Darase diploma de asistencia
 O PRAZO DE MATRICULA REMATARÁ O 5 DE MAIO.

PRAZAS LIMITADAS

Comentarios