28 DE FEBREIRO, DIA MUNDIAL DAS ENFERMIDADES RARAS

O tema do Dia das Enfermidades raras 2015 Vivir cunha enfermidade rara rinde unha homenaxe ós pacientes, familiares e coidadores que están afectados dunha enfermidade rara. O eslogan DIA A DIA, CODO CON CODO, suscita a solidariedade entre as familias, organizacións de pacientes e comunidades. O 28 de febreiro do 2015 será o octavo Dia das Enfermidades raras e xa se están facendo preparativos en moitas partes.
Visita a sección da web EURORDIS  Vivir con una enfermedad rara  para saber maís do que supon vivir dia a dia e codo con codo cunha enfermidade rara e cómo os pacientes e as súas familias  afrontan istos desafios.


Hai un xesto que o cambio todo, #hazlasvisiblesComentarios